Podlahy Olomouc » Pokyny pro údržbu a užívání podlah

Pokyny pro údržbu a užívání podlah

Podlahy POKER s.r.o. 

Přejděte do sekce pro konkrétní typ podlahy:

 1. Všeobecná doporučení
 2. Vinylové podlahy (dílce, role, plovoucí, lepené)
 3. Dřevěné podlahy (třívrstvé, vlysové, parkety, …)
 4. Koberce
 5. Přírodní linoleum
 6. Laminátové podlahy
 7. Podlahy speciálních konstrukcí

 


Všeobecná doporučení 

 • Podlahu čistit pouze vlhkým hadrem nebo dobře vyždímaným mopem (při vytírání by podlaha měla prakticky vyschnout za 15-20 vteřin od přetření) 

 • Pro ochranu povrchu podlah doporučujeme před vstupem do objektu umístit vhodné čistící zóny a rohožky. Dojde tím k zachycení nejhrubších nečistot,  které by mohly způsobit mechanické poškození povrchu podlahy. Případné hrubé nečistoty co nejdříve odstraňte.

 • Pod nohy u veškerého nábytku, včetně židli a stolů, připevněte podložky z plsti. Pravidelně je čistěte a kontrolujte jejich funkčnost a v případě potřeby je vyměňte.

 • Nábytek při stěhovaní nadzvedněte – neposouvejte!

 • Při vysávání použijte vhodnou hubici.

 • Zabraňte dlouhému setrvání vody na povrchu podlahy (rozlití, vnesená voda na botách nebo z roztátého sněhu).  

 • U kancelářských židli a veškerého dalšího zařízeni na kolečkách používejte měkká kolečka pro nábytek (typ W), která mají pružnou dotykovou plochu z polyuretanu. Kolečka kancelářských židli a nábytku pravidelně čistěte a kontrolujte jejich funkčnost a v případě potřeby je vyměňte. 

 • Silné znečištění, především mastnotu, olej a agresivní látky je nutné co nejdříve setřít a odstranit. Podlahu následně ošetřete vhodným prostředkem.  

 • Nepoužívejte parní čističe (nejsou vhodné pro podlahy vinylové, dřevěné, laminátové, PVC, linoleum, koberce). 

 • Nepoužívejte čistící prostředky tvořící film, obsahující aktivní bělidla nebo fungující na bázi chlorovodíku (Savo, …). Prostředky na mytí nádobí a univerzální čističe taktéž nejsou vhodné pro mytí podlah. 

 • Nepokládejte na podlahu výrobky z pryže (koberečky, podložky), může dojít k chemické reakci a nevratnému probarvení podlahy.

 • Na podlahy nepoužívejte abrazivní nebo brusné prostředky. 

 • U plovoucích vinylových, laminátových nebo dřevěných podlah (click systémy) je v případě dodatečné instalace těžkého nábytku (vestavné skříně, kuchyňská linka, knihovna, obývací stěna apod.) nutné zajistit dilataci podlahy. Například vyříznutím podlahy v místě noh nábytku nebo seříznutím podlahy u vestavného nábytku pro zajištění dostatečné dilatační spáry.

 • Dveřní zárubně nesmí bránit v dilataci plovoucích podlah, musí být ponechána mezera mezi podlahou a zárubní, pro zachování možnosti dilatace.

 • Voskování a/nebo leštění není nutné a nesmí se provádět (neplatí pro vybrané výrobky ze sortimentu dřevěných podlah a linolea).

Vinylové podlahy (dílce, role, plovoucí, lepené) 

Podmínky užívání vinylových podlah 

Teplota

V průběhu celé životnosti lepené vinylové podlahy je nutné zajistit, aby se teplota na povrchu podlahy pohybovala v rozmezí 15 °C – 27 °C a relativní vzdušná vlhkost v rozmezí 40 - 70 %.

Následkem vysokých teplot může dojít k boulení, korýtkování nebo odtržení krytiny od podkladu. Působením příliš nízkých teplot pak k rozevření spár u dílcových podlah.

Tato omezení platí především pro prostory s podlahovým vytápěním nebo prostory vystavené přímému slunečnímu svitu, např. u francouzských oken, balkonů apod. Je nutné zajisti regulaci podlahového topení nebo vhodné stínění v letních měsících.

Stejně tak je nutné zajistit, aby teplota neklesla pod dolní limit těchto hodnot, např. v rekreačních objektech nebo u vstupů do objektů.

Voda a vlhkost

Vinylové podlahy nevystavujte dlouhodobému působení vody (v řádu hodin) a relativní vlhkosti překračující 75 %

U plovoucích vinylových podlah zabraňte zatečení vody pod podlahu, hrozí rozvoj plísní, degradace podkladu podlahy nebo deformace podlahy samotné.

Běžné každodenní čištění  

Vinylové podlahy jsou zpravidla opatřeny ochrannou vrstvou PUR laku nebo podobnou konstrukcí. Tato úprava chrání podlahu před vnikáním nečistot, usnadňuje údržbu a dává jí jednotný vzhled.

Po dokončení pokládky zpravidla stačí podlahu zamést a vytřít vlhkým mopem vodou s vhodným prostředkem (např. PU-čistič značky Dr.Schutz). Stejný postup zpravidla postačuje pro běžné čištění v potřebných intervalech.

Používejte čistící prostředky vhodné pro vinylové podlahy, při dávkování prostředku respektujte doporučené dávkování dle pokynů výrobce. Vinylové podlahy zpravidla umožňují obnovu povrchové vrstvy. Technologicky náročnou renovaci podlah doporučujeme svěřit odborné firmě. Renovace podlahových krytin provádíme, můžete se obrátit přímo na nás.

Dřevěné podlahy (třívrstvé, vlysové, parkety, …) 

Podmínky užívání dřevěných podlah 

Aby dřevěné podlahy dobře sloužily dlouhá léta, je potřeba o ně vhodně pečovat a zajistit správné podmínky. Již před montáží podlahy je nutné dbát na správnou vlhkost a teplotu podkladu. Dopřát materiálu aklimatizaci.

V průběhu celé životnosti podlahy je potřeba zajistit, aby se teplota na povrchu podlahy pohybovala v rozmezí 18 - 27 °C a udržovat vzdušnou vlhkost v místnosti v rozmezí 40 - 60 %.

Pozornost věnujte především v kombinaci s podlahovým topením nebo v oblastech intenzivního působení slunce v letních měsících. V případě nedodržení těchto podmínek může docházet k poruchám podlahy (korýtkování, rozevírání spár, …). Tyto případné poruchy způsobené nevhodným vnitřním prostředím v místnosti tak nelze uplatňovat jako reklamaci.

Údržba dřevěných podlah 

Dřevěné podlahy jsou opatřeny ochrannou povrchovou vrstvou (lak, olej), buď přímo z výroby, nebo aplikovanou na místě po pokládce podlahy. Případně po její celkové renovaci. Tato úprava chrání podlahu před vnikáním nečistot, usnadňuje údržbu a dává jí jednotný vzhled. U olejovaných podlah doporučujeme ihned po pokládce ošetření pečujícím olejem. 

Při běžném čištění zpravidla stačí ve vhodných intervalech podlahu zamést a vytřít vlhkým mopem. Používejte zásadně čistící prostředky vhodné pro dřevěné olejované/lakované podlahy. Při dávkování prostředku respektujte doporučené dávkování dle pokynů výrobce. 

Olejované podlahy doporučujeme přibližně jednou ročně (nebo dle potřeby) důkladně očistit a ošetřit pečujícím přípravkem (značky Bona, Dr.Schutz, Woca, …). Prostředky zakoupíte také na naší prodejně. Takzvaný "refresh" dřevěné podlahy Vám můžeme zařídit za použití profesionálního vybavení a přípravků. 

Dřevěné podlahy zpravidla umožňují obnovu povrchové vrstvy. Tuto technologicky náročnou činnost doporučujeme svěřit odborné firmě, můžete se samozřejmě obrátit přímo na nás.

Koberce 

Syntetické koberce 

Syntetické řezané a smyčkové koberce obvykle udržujeme pravidelným vysáváním prachu a nečistot. V případě většího znečištění je možné koberec šamponovat (nepromáčet) nebo použít systém suchého čištění. Strojní čištění je vhodné pouze u celoplošně lepených koberců.

Vlněné, akrylové a hedvábné koberce

Běžnou údržbu provádějte vysavačem bez rotačního kartáče. Pravidelným vysáváním postupně odstraníte případná tzv. plovoucí vlákna, která nejsou vlivem výrobní technologie zakotvena uvnitř vlasové příze. Uvolňování těchto vláken je přirozenou přechodnou vlastností koberců z přírodních střižových komponentů a po určité době závislé na intenzitě provozu ustane.

V případě výskytu žmolků (tj. drobných vlasových kuliček) lze tyto snadno v úrovni vlasového povrchu odstřihnout. Důkladnější čištění provádějte výhradně pomocí suché pěny nebo prášku. Hedvábné koberce čistěte výhradně pomocí prášku. 

Luxusní koberce 

U luxusních koberců je nutné se vždy řídit návodem na údržbu dle konkrétního výrobku. Prosím informujte se u nás nebo výrobce. 
 

Přírodní linoleum 

Linolea jsou krytiny vyrobené v maximální míře z přírodních surovin (až 97 %). Jedná se např. o jutovou textilii, lněný olej, pryskyřice, pigmenty.

 • Moderní linolea jsou opatřena trvalou povrchovou vrstvou a při jejich údržbě doporučujeme dodržovat stejné zásady jako u vinylových podlah.
 • Starší linolea bez trvalé povrchové úpravy vyžadují pravidelnou obnovu. Interval obnovy je závislý na intenzitě provozu.

Používejte přípravky doporučené výrobcem konkrétní podlahové krytiny.

Pro správný postup obnovy můžete obrátit na nás nebo na dodavatele konkrétní krytiny.

Laminátové podlahy

Při pokládce a po celou dobu užívání podlahy je nutné zajistit teplotu v místnosti v rozmezí 18-27 °C a vzdušnou vlhkost v místnosti v rozmezí 40-70 % 

Běžné každodenní čištění  

Na běžné nečistoty platí jednoduché vysátí s kartáčovým nástavcem vysavače. Čas od času byste měli podlahu vytřít vlhkým hadrem a přitom dbát na to, abyste řádně vyčistili i spáry v podélném směru.

Je třeba dbát na to, aby se hrany čistily v podélném směru.

Na optimální čištěni doporučujeme systémový čistič podlah Clean-it od společnosti EGGER.

Odolné skvrny 

Skvrny, například od kávy, čaje, limonády, ovoce nebo mléka, odstraníte bez problémů vlažnou vodou, případně čistícím prostředkem na laminátové podlahy (např. Clean-it od EGGER nebo Dr. Schutz Na čištění laminátu).

Barvu, rtěnku, tuš, dehet apod. stačí jednoduše odstranit savým hadrem a běžným čistícím benzinem nebo přípravkem na odstraňování skvrn.

Důležité upozornění: Poté zasaženou plochu neutralizujte vlhkým hadrem namočeným ve vodě.

Podlahy speciálních konstrukcí 

U typů podlah, které nejsou výše zmíněné, se pro informace o užívání a údržbě obraťte na dodavatele nebo výrobce podlahy. 

 


 

Pokud nebudou v průběhu životnosti dodrženy podmínky pro správné užívání podlahy a pokyny na údržbu, mohou se objevit vady na podlaze (rozevření spár, zvedání hran dílců/korýtkování, delaminace, změna vzhledu, praskliny, …). Tyto vady pak nelze uplatňovat jako reklamaci. 

 

V případě nejasností ohledně podmínek užívání a údržby vašich podlah se obraťte na nás nebo na výrobce vaší podlahy. 

 

Vaše Podlahy POKER s.r.o.